Stiftelsen Paideia delar ut stipendium!

Du kan söka vårt stipendium för att...

Vidareutbilda dig inom pedagogik

Bli speciallärare

Lärare 2

Bli skolledare

Utföra forskning

Vem, varför, vad?

Vem?

Stipendiet kan sökas av enskilda personer, skolor och andra organisationer som med montessoripedagogiken som grund vill: Främja och utveckla undervisning. Främja omsorg, uppfostran och utbildning av barn och ungdom. Främja förbättring av mänskliga relationer. Göra undervisning möjlig inom förskola och skola

För vad?

Stipendiet kan sökas för en rad ändamål, inklusive grundutbildning, vidareutbildning, forskning och genomförande av specifika projekt. Detta kan innefatta finansiering av studier inom montessoripedagogik och relaterade områden, deltagande i konferenser och workshops, samt genomförande av forskningsprojekt och utveckling av pedagogiska material och resurser. 

Hur mycket ?

Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om antalet stipendiater och hur mycket som ges till respektive stipendiat.

Stiftelsen stödjer Svenska Montessoriförbundets kvalitetssäkring genom certifieringen NAMEX!

När får du veta?

Inför höstterminen går ansökningstiden ut den 15 juni. Vi kommer att meddela senast den 1 september om stipendium beviljats eller ej.

Höstterminen 1994 startade Danderyds Montessoriskola AB av Christine Jallander och Elisabeth Brandt i Fribergaskolan. Skolan expanderade under de kommande åren och 1997 övertogs skolan av Föräldraföreningen Paideia efter att grundarna beslutat att gå skilda vägar. 

Under 1997 genomfördes omfattande förändringar av skolan och under sommaren 1998 anställdes en heltidsanställd rektor. Skolan växte successivt och nådde snabbt den omfattning som ansågs lämplig för lokalerna. 

Under 2001 fattades beslut om att ombilda föräldraföreningen till en stiftelse med namnet Stiftelsen Paideia, som betyder pedagogik på grekiska. Syftet var att skapa en mer långsiktig organisation för Danderyds Montessoriskola. Stiftelsen ägde och utvecklade Danderyds Montessoriskola AB fram till våren 2008 då en försäljning av skolan genomfördes. 

Stiftelsen Paideia bedriver numera ingen skolverksamhet men delar årligen ut stipendier till personer som vill vidareutbilda sig inom montessoripedagogik. Stiftelsens styrelse beslutar en gång varje år om att dela ut stipendier. Ansökningarna sker läsårsvis (före juni månads utgång) och kan omfatta ny utbildning, vidareutbildning och forskning inom pedagogik. Även påbörjade pedagogiska utbildningar och projekt kan man söka stipendier till.

Om Stiftelsen Paideia

Stiftelsen Paideia

Organisations nr: 802411-6280

Adress: C/O Ewa Forsman
Alpstigen 6,
182 78 Stocksund

Telefon: 08-7580593

Email: info@stiftelsenpaideia.se